Kjøp av råvarer og halvfabrikata

Kjøp av næringsmidler for videresalg

MVA
11 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 15 %
Konto
4330 Innkjøp av varer for videresalg, middels sats
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved innkjøp til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-1.
Dette omfatter også:

  • innførsel av næringsmidler til bruk i avgiftspliktig virksomhet
  • kjøp til automater i næring
Stikkord: erverv, omsetning, fjernsyn, brus

Kjøp til servering

Salg - middels sats

Salg - høy sats

Returemballasje/panteordning ved omsetning

Returemballasje/panteordning ved retur av emballasje