Kjøp av råvarer og halvfabrikata

MVA
11 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 15 %
Konto
4030 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, middels avgiftssats
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved innkjøp av næringsmidler til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-1.
Dette gjelder blant annet for:

  • direkte innsatsfaktorer i matvareproduksjon
  • matvarer som innsatsfaktorer i annen produksjon

Unntak

Det foreligger enkelte unntak til hovedregelen om rett til fradrag (listen er ikke uttømmende):

  • innkjøp av matvarer og drikkevarer til kantine som ikke er i næring, se mval. § 8-1
Stikkord: erverv, fjernsyn, brus

Kjøp av næringsmidler for videresalg

Kjøp til servering

Salg - middels sats

Salg - høy sats

Returemballasje/panteordning ved omsetning

Returemballasje/panteordning ved retur av emballasje