Kjøp av råvarer og halvfabrikata

Kjøp av næringsmidler for videresalg

Kjøp til servering

MVA
11 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 15 %
Konto
4030 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, middels avgiftssats
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved innkjøp av matvarer og drikkevarer til bruk i avgiftspliktig serveringstjeneste, se mval. § 8-1.

Stikkord: erverv, bevertning, fjernsyn, brus

Salg - middels sats

Salg - høy sats

Returemballasje/panteordning ved omsetning

Returemballasje/panteordning ved retur av emballasje