Kjøp av råvarer og halvfabrikata

Kjøp av næringsmidler for videresalg

Kjøp til servering

Salg - middels sats

Salg - høy sats

Returemballasje/panteordning ved omsetning

MVA
7 Ingen mva-behandling (inntekter)
Konto
3900 Annen driftsrelatert inntekt
Kredit

Generelt

Gjelder panteordningen for emballasje som f.eks. flasker, bokser og bruskasser brukt til drikkevarer eller paller ol.

Panten er en avgift som legges til ved salg av hovedproduktet (f.eks. drikkevaren) og forbrukeren kan levere emballasjen i retur til de samme utsalgsstedene og få tilbakebetalt panten.

Merverdiavgift

Ved salg av drikkevarer anses ikke innkreving av pant å være omsetning, se mval. § 1-3 (1) a, og skal ikke med i mva-meldingen. Se MVA-håndboken.

Bokføring

Pantebeløpet skal spesifiseres på faktura eller salgsdokument og bokføres på egen konto i regnskapet.

Stikkord: embalasje, salg, fjernsyn, brus

Returemballasje/panteordning ved retur av emballasje