Kjøp av råvarer og halvfabrikata

Kjøp av næringsmidler for videresalg

Kjøp til servering

Salg - middels sats

Salg - høy sats

Returemballasje/panteordning ved omsetning

Returemballasje/panteordning ved retur av emballasje

MVA
7 Ingen mva-behandling (inntekter)

Generelt

Gjelder panteordningen for emballasje som f.eks. flasker, bokser og bruskasser brukt til drikkevarer eller paller ol.

Panten er en avgift som legges til ved salg av hovedproduktet (f.eks. drikkevaren) og forbrukeren kan levere emballasjen i retur til de samme utsalgsstedene og få tilbakebetalt panten.

Merverdiavgift

Når emballasjen leveres tilbake ved returpunktene, vil utbetaling av panten ikke bli ansett som omsetning, og det vil dermed ikke beregnes utgående merverdiavgift på beløpet. Se MVA-håndboken.

Bokføring

Ved utbetaling av pantebeløpet til forbruker, bokføres beløpet:

  • for den som leverer inn emballasjen (forbruker): i kontogruppe 43xx eller den konto panten ble bokført på ved kjøpet, uten fradrag for merverdiavgift
  • for den som mottar emballasjen (utsalgssted): kontogruppe 39xx uten utgående merverdiavgift
Stikkord: embalasje, fjernsyn, brus