Kjøp av råvarer og halvfabrikata

Kjøp av næringsmidler for videresalg

Kjøp til servering

Salg - middels sats

Salg - høy sats

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

For produkter som ikke går inn under definisjonen næringsmidler, se mval. § 5-2 (2) og fmva. § 5-2-1, skal alminnelig merverdiavgiftssats legges til grunn.

Dette omfatter blant annet:

  • Vann fra vannverk, mval. § 5-2 (3)
  • Alkoholholdige drikkevarer, mval. § 5-2 (3)
  • Tobakksvarer, mval. § 5-2 (3)
  • Legemidler, mval. § 5-2 (3)
  • Matvarer som ikke er egnet til å konsumeres av mennesker og ikke omsettes for konsumering av mennesker, som f.eks. dyrefor, se mval. § 5-2 (2)
  • Levende dyr samt levende fisk og skalldyr
  • Kombinerte varer (næringsmiddel og en annen vare) hvor verdien av den andre varen ikke utgjør en ubetydelig del av den totale vareleveransen, fmva. § 5-2-4

Serveringstjenester

Omsettes næringsmidler som en del av en serveringstjeneste, skal det beregnes utgående merverdiavgift med alminnelig sats, se mval. § 5-2 (1) og fmva. § 5-2-5, og omsetningen kan bokføres på konto 3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats.

For mer, se tema Salg - serveringstjenester.

Stikkord: omsetning, fjernsyn, brus

Returemballasje/panteordning ved omsetning

Returemballasje/panteordning ved retur av emballasje