Kjøp av råvarer og halvfabrikata

Kjøp av næringsmidler for videresalg

Kjøp til servering

Salg - middels sats

MVA
31 Utgående mva, 15 %
Konto
3030 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats
Kredit

Merverdiavgift

Ved omsetning av næringsmidler skal det beregnes merverdiavgift med middels sats, se mval. § 5-2.
For hva som i forhold til merverdiavgiftsloven er å regne som næringsmidler og ikke, se fmva. § 5-2.

Dette omfatter blant annet næringsmidler som selges:

 • direkte fra produsent
 • som direkte innsatsfaktorer til videreforedling og annen produksjon
 • til videreforhandlere
 • til forbruk
 • som landbruksprodukter til forbrukere
 • fra automater i næring
 • i kiosk
 • ikke blir fortært på stedet, se fmva. § 5-2-5 (3)

Kombinerte varer

Kombinerte varer skal beregnes med middels sats dersom:

 • næringsmiddelet selges sammen med en annen vare
 • den andre varen har egen funksjon eller verdi
 • varene fremstår som en enhet
 • verdien av den andre varen utgjør en ubetydelig andel av den kombinerte varen

Er den andre varen emballasje, anses næringsmiddelet og emballasjen som en kombinert vare dersom emballasjen har en egen funksjon eller verdi i tillegg til å skulle emballere, se fmva. § 5-2-4 (2). Det skal beregnes utgående merverdiavgiftssats med middels sats på slike kombinerte varer.

Stikkord: kosttilskudd, salg av melk, salg melk, omsetning, fjernsyn, brus

Salg - høy sats

Returemballasje/panteordning ved omsetning

Returemballasje/panteordning ved retur av emballasje