PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Aviser, bøker, tidsskrifter - avgiftsfritt

  Medievirksomhet

  • K3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri
  • MVA5 - Mvafritt salg, 0%

  Merverdiavgift

  Avgiftsfritt salg av trykte medier gjelder salg i siste omsetningsledd for:

  • Bøker og parallellutgaver av bøker utgitt som lydbøker. Se mval. § 6-4 (1).
  • Aviser som trykkes på papir og som utkommer regelmessig med minst ett nummer ukentlig. Se mval. § 6-1 (1).
  • Bilag som en integrert del av en avis.
  • Tidsskrift som hovedsakelig omsettes til faste abonnenter eller deles ut til foreningsmedlemmer. Se mval. § 6-3 (1)
  • Tidsskrift med overveiende religiøst, politisk eller litterært innhold. Se mval. § 6-3 (2).
  • Salg av gatemagasiner til vanskeligstilte. Se mval. § 6-5 (2). Salg i siste omsetningsledd er unntatt avgiftsplikt.

  Gjelder også:

  • Trykking av bøker som i all vesentlighet skal deles ut gratis. Se mval. § 6-4 (3).
  • Trykking av skoleaviser, menighetsblad og gatemagasiner.

  Stikkord:

  • abonnement,
  • annonseaviser,
  • atlas,
  • avis,
  • barnebøker,
  • blader,
  • bygdeavis,
  • dagsavis,
  • jubileumsnummer,
  • litteratur,
  • lydbok,
  • lærebøker,
  • magasiner,
  • medlemsblad,
  • sangbøker,
  • tabloidaviser,
  • ukeavis,
  • ukeblader,
  • arbeidsgiveravgift,
  • ukeblad,
  • magasin,
  • abbonoment,
  • abbonnement,
  • abonement,
  • tidsskrift,
  • ks,
  Aviser, bøker, tidsskrifter - avgiftsfritt
  331 1235 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan