PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Aviser, bøker, tidsskrifter - avgiftspliktig

  Medievirksomhet

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - Utgående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Avgiftspliktig salg av trykte- og elektroniske medier gjelder:

  • Bilag som ikke er en integrert del av en avis
  • Bruksanvisninger
  • Bøker og tidsskrifter i tidligere omsetningsledd
  • Elektroniske aviser (ikke elektroniske nyhetstjenester jf. mval. § 6-2 og fmva. § 6-2-1)
  • Elektroniske bøker selv om e-boken innholdsmessig er lik som papirutgaven (ikke parallellutgaver av lydbøker jf. mval. § 6-4 (1))
  • Elektroniske tidsskrifter (ikke elektroniske nyhetstjenester jf. mval. § 6-2 og fmva. § 6-2-1)
  • Publikasjoner kombinert med andre avgiftspliktige gjenstander (felles vareenhet). Se mval. § 6-4 (2)
  • Trykksaker for videre utfylling
  • Språkkurs på digitalt medium

  Skattedirektoratet har i BFU 29/04 lagt til grunn at internettsider mot vederlag er en avgiftspliktig tjeneste (konto 3020), og at dette også gjelder internettsider som innholdsmessig ikke skiller seg fra en avgiftsfri papiravis.

  Stikkord:

  • abonnement,
  • abonnentsfortegnelser,
  • adressefortegnelser,
  • almanakker,
  • avis,
  • bedriftspublikasjoner,
  • billedtrykk,
  • blader,
  • CD-ROM,
  • digitale medier,
  • eavis,
  • e-avis,
  • ebok,
  • e-bok,
  • ebøker,
  • e-bøker,
  • gatefortegnelser,
  • julehefter,
  • kalendarium,
  • leiraviser,
  • lesebrett,
  • lotterifortegnelser,
  • lydaviser,
  • nettavis,
  • notebøker,
  • påskehefter,
  • sportsaviser,
  • årskalendre,
  • noter,
  • ukeblad,
  • magasin,
  • abbonoment,
  • abbonnement,
  • abonement,
  • sport,
  • ks,
  • Bedrift,
  • tidsskrift,
  Aviser, bøker, tidsskrifter - avgiftspliktig
  346 1252 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan