PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av melkekvoter

  Melkekvoter

  Skatt

  Ved kjøp av melkekvoter, skal denne kostnaden aktiveres som en immateriell eiendel (ikke goodwill), se NRS 17 pkt. 6.1.4. Den skal ikke avskrives, med mindre verdifallet er åpenbart, jf sktl § 6-10 (3). Hvis det mottas offentlig tilskudd for kjøp av melkekvoter skal dette nedskrives mot kostprisen. Se Skatte-ABC om fradragsføring av melkekvote og immaterielle driftsmidler.

  Om vurderinger rundt verdsettelse av melkekvotens formuesverdi, se Skatte-ABC.

  Verdien av melkekvote skal føres som egen post i kostprisoppgaven som skal leveres i forbindelse med overtakelse av landbrukseiendom. Om fordeling av inngangsverdi (kostpris) på melkekvote ved kjøp av landbrukseiendom, se Skatte-ABC.

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift ved kjøp av melkekvoter til bruk i avgiftspliktig virksomhet etter hovedregelen i mval. § 8-1.

  Regnskap

  Separat kjøp av melkekvote

  Konto Kontonavn Mva kode D/K
  1010 Melkekvote, kjøpt 1 Debet
  Leverandørkonto Kredit

  Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

  Alternative konti for kjøp av melkekvote er konto 1011 Melkekvote, kjøpt fra staten, konto 1012 Melkekvote, kjøpt på det private marked.

  Kjøp av melkekvote sammen med landbrukseiendom

  Konto Kontonavn Mva kode D/K
  1020 Melkekvote, beregnet ved kjøp av gårdsbruk 0 Debet
  Kundekonto Kredit

  Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

  Stikkord:

  • erverv,
  Kjøp av melkekvoter
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan