PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Unntak fra motregning

  Motregning

  Det finnes en rekke unntak fra reglene om motregning. Disse følger i hovedsak av lov eller det kan avtales mellom partene. I teorien antas det også at enkelte unntak må gjøres etter analogi fra reglene om beslagsfrihet, se siste avsnitt.

  Av lovbestemte unntak kan særlig nevnes:

  Regler om beslagsfrihet er gitt i Dekningsloven kapittel 2. Der gjøres det unntak fra reglene om kreditorbeslag ved at det ikke kan tas dekning i midler som skal gå til forsørgelse mv. Det kan argumenteres for at tilsvarende hensyn gjør seg gjeldende ved motregning. Til tross for at det ikke foreligger autoritative rettskilder angående spørsmålet antar Bergsåker i teorien at tilsvarende begrensning må gjelde for adgangen til å motregne. Som et eksempel kan det vises til dekningsloven §§ 2-7 andre ledd bokstav b, c og e.

  Unntak fra motregning
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan