Hva er motregning

Vilkårene for motregning

Utvidet motregningsrett - avtalt motregning og konnekse krav

Unntak fra motregning

Det finnes en rekke unntak fra reglene om motregning. Disse følger i hovedsak av lov eller det kan avtales mellom partene. I teorien antas det også at enkelte unntak må gjøres etter analogi fra reglene om beslagsfrihet, se siste avsnitt.

Av lovbestemte unntak kan særlig nevnes:

  • Arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd om forbud mot trekk i lønn.
  • Finansavtaleloven § 29 første ledd om at banken som hovedregel ikke kan motregne med penger på konto i banken.
  • Forsikringsavtaleloven §§ 8-3 første ledd og 18-3 første ledd om at forsikringsselskaper ikke kan gjøre opp et forsikringskrav mot forsikringsselskapet ved motregning.

Regler om beslagsfrihet er gitt i Dekningsloven kapittel 2. Der gjøres det unntak fra reglene om kreditorbeslag ved at det ikke kan tas dekning i midler som skal gå til forsørgelse mv. Det kan argumenteres for at tilsvarende hensyn gjør seg gjeldende ved motregning. Til tross for at det ikke foreligger autoritative rettskilder angående spørsmålet antar Bergsåker i teorien at tilsvarende begrensning må gjelde for adgangen til å motregne. Som et eksempel kan det vises til dekningsloven §§ 2-7 andre ledd bokstav b, c og e.

Regnskapsmessig behandling