Hvem har omsetningen?

Det forutsettes her at det ikke er snakk om at kommunen har leid inn kafépersonale eller en selvstendig kantineoperatør. Kommunen anses dermed å være driver av kaféen, også i tilfeller hvor brukere av kommunens sosialtjenester står for driften som en del av behandlings-/aktivitetstilbudet. Det er dermed kommunen som omsetter varer og tjenester fra kafeen.

Hvordan kommunen skal avgiftsbelegges fremkommer nedenfor.

Der kommunen er den egentlige driveren av kaféen, vil bestemmelsene i kompensasjonsloven § 2 bokstav c, ikke være relevant.

Stikkord: salg, merverdiavgift, moms, kommandittselskap

Mva-pliktig eller unntatt mva?

Delt virksomhet - mva-loven § 3-28?

Begrunnelse ved mva-kompensasjonskrav