0 - Ingen mva-behandling (anskaffelser)

1 - Kjøp av varer og tjenester med fradragsrett (høy sats)

11 - Kjøp av varer og tjenester med fradragsrett (middels sats)

12 - Kjøp av fisk og andre marine viltlevende ressurser (11,11 %)

13 - Kjøp av varer og tjenester med fradragsrett (lav sats)

14 - Fradrag på kjøp av varer fra utlandet (merverdiavgift betalt ved innførsel, høy sats)

15 - Fradrag på kjøp av varer fra utlandet (merverdiavgift betalt ved innførsel, middels sats)

20 - Kostnad ved innførsel av varer, ingen mva-behandling

21 - Kostnad ved innførsel av varer (høy sats)

22 - Kostnad ved innførsel av varer (middels sats)

3 - Salg og uttak av varer og tjenester (høy sats)

31 - Salg og uttak av varer og tjenester (middels sats)

32 - Salg av fisk og andre marine viltlevende ressurser (11,11 %)

33 - Salg og uttak av varer og tjenester (lav sats)

5 - Salg og uttak av varer og tjenester som er fritatt for merverdiavgift (nullsats)

51 - Salg av klimakvoter og gull til næringsdrivende

52 - Salg av varer og tjenester til utlandet som er fritatt for merverdiavgift (nullsats)

6 - Salg og uttak av varer og tjenester som er unntatt merverdiavgiftsloven

7 - Ingen mva-behandling (inntekter)

81 - Kjøp av varer fra utlandet med fradragsrett (høy sats)

82 - Kjøp av varer fra utlandet uten fradragsrett (høy sats)

83 - Kjøp av varer fra utlandet med fradragsrett (middels sats)

84 - Kjøp av varer fra utlandet uten fradragsrett (middels sats)

85 - Kjøp av varer fra utlandet som det ikke skal beregnes merverdiavgift på (nullsats)

86 - Kjøp av tjenester fra utlandet med fradragsrett (høy sats)

87 - Kjøp av tjenester fra utlandet uten fradragsrett (høy sats)

88 - Kjøp av tjenester fra utlandet med fradragsrett (lav sats)

89 - Kjøp av tjenester fra utlandet uten fradragsrett (lav sats)

91 - Kjøp av klimakvoter og gull med fradragsrett (høy sats)

92 - Kjøp av klimakvoter og gull uten fradragsrett (høy sats)

K0 - Ingen merverdiavgiftsbehandling (anskaffelser)

K1 - Kjøp av varer og tjenester med kompensasjonsrett (høy sats)

K11 - Kjøp av varer og tjenester med kompensasjonsrett (middels sats)

K13 - Kjøp av varer og tjenester med kompensasjonsrett (lav sats)

K14 - Kompensasjon for merverdiavgift betalt ved innførsel (høy sats)

K15 - Kompensasjon for merverdiavgift betalt ved innførsel (middels sats)

K20 - Kostnad ved innførsel av varer, ingen merverdiavgiftsbehandling

K21 - Kostnad ved innførsel av varer (høy sats)

K22 - Kostnad ved innførsel av varer (middels sats)

K81 - Kjøp av varer fra utlandet med kompensasjonsrett (høy sats)

K83 - Kjøp av varer fra utlandet med kompensasjonsrett (middels sats)

K86 - Kjøp av tjenester fra utlandet med kompensasjonsrett (høy sats)

K88 - Kjøp av tjenester fra utlandet med kompensasjonsrett (lav sats)

K91 - Kjøp av klimakvoter og gull med kompensasjonsrett (høy sats)