PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Hvilken dokumentasjon er nødvendig for å oppnå kompensasjon?

  Mva-kompensasjon for borettslag og boligsameier

  Borettslag og boligsameier som fremmer krav om kompensasjon har plikt til å dokumentere at vilkårene for å motta kompensasjon er oppfylt, se kompensasjonsloven § 12. Dette innebærer blant annet at borettslagene og boligsameiene må kunne dokumentere at beboerne mottar helse- og omsorgstjenester, og det vil således være beboernes kommunale vedtak som dokumenterer at vilkåret er oppfylt. Bokføringen må være innrettet slik at beboernes vedtak tas med i regnskap for at avgiftsmyndighetene ved eventuell kontroll skal kunne ta stilling til om vilkårene er til stede. Av vedtaket må det minimum fremgår hva som er hjemmelsgrunnlag for tjenestene samt hvilke type hjelp og omfang som er innvilget.

  For borettslag så er det kun fakturaer som er stilet til borettslaget som gir legitimasjon for kompensasjon. For at boligsameier skal kunne kreve kompensasjon er det nødvendig at de har et eget organisasjonsnummer, og at fakturene er stilet til dette organisasjonsnummeret.

  Det kan oppnås kompensasjon på utlegg som en andelshaver i et borettslag eller en sameier har på vegne av borettslaget/boligsameiet. En forutsetning for kompensasjon i slike tilfeller er at det kan fremlegges en avtale mellom sameierne hvor det fremgår at kostnaden skal fordeles på fellesskapet.

  Stikkord:

  • merverdiavgiftkompensasjon,
  • burettslag,
  • sameige,
  Hvilken dokumentasjon er nødvendig for å oppnå kompensasjon?
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan