Matservering som del av tjenestetilbudet

Matservering i barnehager og SFO/AKS

Servering som ledd i sosialpedagogisk tjenestetilbud

Servering som velferdsgode gir ikke rett til mva-kompensasjon

Merverdiavgift på servering som er å anse som et velferdsgode, kan det ikke kreves mva-kompensasjon for, jf. kompensasjonsloven § 4 og merverdiavgiftsloven § 8-3 (1).

Eksempler der servering anses om velferdsgoder er

  • julebord for pasientgrupper, som arrangeres utenfor institusjonen eller skolen under f.eks. sommer- og juleavslutninger
  • servering ifm. konferanser og kurs
  • innkjøp av kaker, mat, kaffe og annen servering til ansatte mv.
Stikkord: bevertning, merverdiavgiftkompensasjon

Egenbetaling for mat

Servering utenfor kompensasjonsordningen - eksempler

Storkjøkken med cateringvirksomhet