Matservering som del av tjenestetilbudet

Matservering i barnehager og SFO/AKS

Servering som ledd i sosialpedagogisk tjenestetilbud

Servering som velferdsgode gir ikke rett til mva-kompensasjon

Egenbetaling for mat

Servering utenfor kompensasjonsordningen - eksempler

Storkjøkken med cateringvirksomhet

Kommuner med kommunal enhet som driver storkjøkken i tilknytting til f.eks. kommunens institusjoner, anses å være en del av kommunens kompensasjonsberettigede virksomhet.

Dersom storkjøkkenet i tillegg tilvirker og selger mat til private, f.eks. cateringvirksomhet, levering til kafé mv., vil dette være å anse som avgiftspliktig virksomhet, og virksomheten må registreres i mva-registeret.

Innkjøp av råvarer, utstyr mv. til kjøkkendriften må da fordeles forholdsmessig mellom den avgiftspliktige virksomheten og den kompensasjonsberettigede virksomheten.

Se også eget tema om "MVA - servering knyttet til kommunalt tjenestetilbud"

Utkjøring av mat til eldre

.

Stikkord: cateringvirksomhet, kommandittselskap, merverdiavgiftkompensasjon, bevertning