PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Bakgrunn

  MVA-meldingen (Skattemelding for merverdiavgift)

  I forbindelse med regjeringens arbeid for en mer effektiv skatte- og avgiftsbehandling, ble ansvaret for forvaltning og kontoll av merverdiavgift ved innførsel av varer og særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige overført fra Tolletaten til Skatteetaten med virkning f.o.m. 1. januar 2017. Endringene innebærer en rendyrking av oppgavene både til Skatteetaten og Tolletaten. Tolletaten skal rendyrkes som grenseetat og Skatteetaten vil få samlet ansvar for at riktig skatt og avgift blir fastsatt, innkrevd og kontrollert.

  Hovedformålet med endringene er å:

  • styrke arbeidet mot svart økonomi
  • styrke grensekontrollen
  • forenkle for innbyggere og næringsliv
  • redusere ressursbruken

  Stikkord:

  • moms,
  • merverdiavgift,
  • mva,
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan