PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Nøkkelmannsforsikring - utbetaling

  Nøkkelmannsforsikring

  • K8076 Annen finansinntekt, skattefri

  Generelt

  Nøkkelmannsforsikring er en type livsforsikring som bedrifter kan tegne på nøkkelpersoner som de er helt avhengige av i den daglige driften og som vil medføre store økonomiske tap ved midlertidig og/eller permanent frafall. Med en nøkkelmannsforsikring er bedriften sikret en utbetaling fra forsikringsselskapet dersom nøkkelpersonen skulle bli kritisk syk eller i verste fall død.

  Skatt

  Nøkkelmannsforsikring er en type livsforsikring (kapitalforsikring) som normalt er uten oppsparing. Utbetaling av slike forsikringer går i sin helhet til bedriften og regnes ikke som skattepliktig inntekt når forsikringssummen utbetales fra et forsikringsselskap hjemmehørende innenfor EØS-området, se sktl. § 5-21 (2).

  Stikkord:

  • dødsfallskapital,
  • dødsrisikoforsikring,
  • kompanjongforsikring,
  • kritisk sykdom,
  • generalforsamling,
  • nøkkelpersonsforsikring,
  Nøkkelmannsforsikring - utbetaling
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan