PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Arbeidsgiveravgiftsplikt

  Naturalytelser

  Det skal betales arbeidsgiveravgift av alle trekkpliktige naturalytelser, jf. folketrygdloven § 23-2 (3), dvs. at avgiftsplikten følger trekkplikten.

  Uavhengig av om verdien inngår i trekkgrunnlaget, skal det betales arbeidsgiveravgift av fri kost på sokkelinnretning etter sktl. § 5-15 første ledd bokstav e nr. 1, jf. ftrl. § 23-2 tredje ledd siste punktum.

  For mer om arbeidsgiveravgift av natyralytelser, se Skatte-ABC.

  Stikkord:

  • aga,
  • frynsegoder,
  Arbeidsgiveravgiftsplikt
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan