PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Nedskrivning av immaterielle eiendeler

  Nedskrivning anleggsmidler - bokføring

  • D6055 Nedskrivning av immaterielle eiendeler
  • K1040 Lisenser, ervervet

  Regnskap

  Immaterielle eiendeler skal vurderes for nedskrivning ved verdifall som forventes ikke å være forbigående, se rskl. § 5-3, 3. ledd.

  I konteringseksempelet over vil kreditposten være den aktuelle konto som nedskrivningen gjelder. Her er brukt eksempel med konto 1040, men eksempelet gjelder for alle immaterielle eiendeler. Se temaene:

  Stikkord:

  • nedskriving,
  • immatrielle,
  • imaterielle,
  • anleggsmiddler,
  • anleggsaktiva,
  Nedskrivning av immaterielle eiendeler
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan