PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Nedskrivning varige driftsmidler

  Nedskrivning anleggsmidler - bokføring

  • D6050 Nedskrivning av varige driftsmidler
  • K1200 Maskiner og anlegg

  Regnskap

  I konteringseksempelet over vil kreditposten være den aktuelle konto som nedskrivningen gjelder. Her er kun brukt eksempel med konto 1200 for å illustrere metodikken.

  Varige driftsmidler skal vurderes for nedskrivning ved verdifall som forventes ikke å være forbigående, se rskl. § 5-3, 3. ledd.

  Stikkord:

  • nedskriving,
  • driftsmiddel,
  • anleggsmiddler,
  • anleggsaktiva,
  Nedskrivning varige driftsmidler
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan