PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Reversering av nedskrivning

  Nedskrivning anleggsmidler - bokføring

  • D1210 Maskiner og anlegg under utførelse
  • K6059 Reversering av nedskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

  Regnskap

  I konteringseksempelet vil debetposten være den aktuelle konto som nedskrivningen i sin tid ble tatt mot. Her er kun brukt eksempel med konto 1200 som anvendt i avsnittet over om nedskrivning av varige driftsmidler.

  Se nærmere om reversering av nedskrivning i Nedskrivning av anleggsmidler (GRS) avsnittet kalt "Reversering av nedskrivninger".

  Stikkord:

  • nedskriving,
  • anleggsmiddler,
  • anleggsaktiva,
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan