Innledning

Mandat

Sammensetning av revisor- og regnskapsførerlovutvalget

Leder:

 • Professor Johan Giertsen (Bergen)

Medlemmer:

 • Seksjonssjef Kjersti Elvestad (Oslo)
 • Daglig leder Hege Skogland Mokleiv (Haugesund)
 • Leder fag Hanne Opsahl (Lier)
 • Seksjonssjef Monica Sivertsen (Oslo)
 • Statsautorisert revisor Unn Helen Aarvold (Oslo)
 • Avdelingsdirektør Alexander Behringer (Bærum)
 • Administrerende direktør Per Hanstad (Oslo)
 • Statsautorisert revisor Geir-Atle Monsen (Oslo)
 • Statsautorisert revisor Odd Kristian Stavaas (Trondheim)
 • Fagsjef Iman Winkelman (Lørenskog)
Stikkord: fjernsyn, nye

Delutredning juni 2017

Forslag fra regjeringen - desember 2019