Offentlig infrastruktur - Avinor-saken

Avinor-dommen HRD 2017-2065-A gjaldt spørsmålet om infrastruktur som skal overføres til det offentlige er omfattet av justeringsreglene for merverdiavgift. Høyesterett kom til, under dissens 3-2, at infrastruktur er kapitalvare og dermed omfattet av justeringsreglene. Dette har stor betydning for om private aktører vil bli sittende med den endelige kostnaden av mva eller ikke der hvor infrastrukturtiltak overføres vederlagsfritt til kommunen/fylkeskommunen.

Etter dommen er det klart at bruk av "justeringsmodellen" er i samsvar med avgiftsregelverket ved overføring av infrastrukturtiltak.

Kort om saken

Dommens betydning for private utbyggere og kommuner/fylkeskommuner