PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Diverse offentlige avgifter og gebyrer

  Offentlige avgifter og gebyrer

  • D7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
  • MVAIngen avgiftsbehandling
  Satser
  Rettsgebyr

  Rettsgebyr er et grunngebyr for beregning av betaling for visse tjenester i offentlig virksomhet.

  2016 2015
  1 rettsgebyr kr 1 025 kr 860

  På nettsiden domstol.no finnes en oversikt over rettsgebyr i ulike saker.

  Merverdiavgift

  Offentlige gebyrer og avgifter er en tjeneste omsatt som et ledd i utøvelse av offentlige myndighet, se mval. § 3-9. Tjenester som ledd i offentlig myndighetsutøvelse vil i en rekke tilfeller ikke omsettes i merverdiavgiftslovens forstand, jf. merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstav a, fordi ytelsen ikke er betinget av et vederlag eller den som betaler avgiften, gebyret eller lignende ikke kan sies å motta en gjenytelse. Dette gjelder bl.a. særavgifter av fiskal karakter, som for eksempel årsavgift for motorkjøretøyer og avgifter av strafferettslig eller sanksjonsmessig karakter. Dette gjelder ikke for gebyrer og avgifter der den offentlige virksomhet konkurrerer med andre ikke offentlige myndighetsutøvere. Omsetning av varer vil heller ikke være omfattet av dette fritaket.

  Eksempler på offentlige gebyrer og avgifter som ikke er merverdiavgiftspliktige er:

  • gebyrer til domstolene, tinglysingsgebyrer
  • plan- og bygningsetatens gebyrer for behandling av søknader
  • tollvesenets gebyrer for tolldeklarering etter arbeidstid
  • gebyrer for utskrift fra offentlige registre og for utstedelse av attester mv.
  • finanstilsynsavgift - finanstilsynets utgifter i forbindelse med tilsynsarbeid på de ulike gruppene av institusjoner, jf. finanstilsynsloven § 1, som årlig blir fordelt etter finanstilsynsloven § 9.

  Stikkord:

  • Avgift,
  • banker,
  • betalingsforetak,
  • bot,
  • eiendomsmeglerforetak,
  • e-pengeforetak,
  • finansieringsforetak,
  • finanstilsynsavgift,
  • forsikringsforetak,
  • forsinkelsesrente,
  • gebyrer konto,
  • inkasso,
  • inkassoforetak,
  • inkassogebyr,
  • inkassosats,
  • inkassosatsen,
  • inkassosatser,
  • kredittforetak,
  • låneformidlingsforetak,
  • mulkt,
  • regnskapsførerselskaper,
  • regulerte markeder,
  • revisjonsselskap,
  • verdipapirregistre,
  • forsinkelserente,
  • selskap,
  Diverse offentlige avgifter og gebyrer
  230 1037 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan