PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Eiendomsskatt

  Offentlige avgifter og gebyrer

  • D7750 Eiendoms- og festeavgift
  • MVAIngen avgiftsbehandling

  Generelt

  Eiendomsskatt er en kommunal skatt eller avgift. Det er den enkelte kommune som avgjør om det skal utskrives eiendomsskatt og hvor stor denne skal være, se Eiendomsskatteloven § 2, § 10 og § 11.

  Merverdiavgift

  Det er ikke merverdiavgift på eiendomsskatt. I tillegg til at det er en offentlig særavgift og derfor et ledd i offentlig myndighetsutøvelse, se mval. § 3-9, foreligger det heller ingen omsetning i merverdiavgiftslovens forstand fordi den som betaler avgiften ikke kan sies å motta en gjenytelse.

  Skatt

  Skattelovens § 6-15 sier særskilt at det er fradrag for skatt og avgift på fast eiendom til erverv, vedlikehold eller sikring av inntekt. Det vil typisk være aktuelt for eiendomsskatt relatert til et bygg som benyttes i skattepliktig utleievirksomhet.

  Stikkord:

  • bot,
  • eiendomsavgift,
  • forsinkelsesrente,
  • inkasso,
  • inkassogebyr,
  • inkassosats,
  • inkassosatsen,
  • inkassosatser,
  • mulkt,
  • forsinkelserente,
  • eigedomsskatt,
  230 1037 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan