PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Tollgebyr - inntekt

  Offentlige avgifter og gebyrer

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA25%

  Merverdiavgift

  Tollgebyr er det en speditør beregner seg for å søke tollvesenet om tilbakebetaling av for meget betalt toll for varer som kommer i direkte transport fra utlandet. Dette gebyret er etter avgiftsmyndighetens oppfatning avgiftspliktig, se «Merverdiavgiftshåndboken (12. utgave) 2016 -> § 6-28. Transporttjenester» femte ledd - Varetransport.

  Stikkord:

  • bot,
  • forsinkelsesrente,
  • fortollingsgebyrer,
  • gebyrer konto,
  • inkasso,
  • inkassogebyr,
  • inkassosats,
  • inkassosatsen,
  • inkassosatser,
  • mulkt,
  • tollbehandlingsgebyrer,
  • tollgebyr,
  • tollklareringsgebyrer,
  • forsinkelserente,
  • kmva,
  237 1038 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan