PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Tollgebyr - kostnad

  Offentlige avgifter og gebyrer

  • D4360 Frakt, toll og spedisjon
  • MVAFradrag, 25%

  Merverdiavgift

  Dersom det er betalt for mye toll for en vare som kommer i direkte transport fra utlandet, kan det søkes tilbakebetaling fra tollvesenet for dette beløpet. Søker speditør om dette på vegne av oppdragsgiver, beregnes et tollgebyr som dekker speditørens kostnader for å søke om tilbakebetaling. Dette gebyret er etter avgiftsmyndighetens oppfatning avgiftspliktig, se «Merverdiavgiftshåndboken (12. utgave) 2016 -> § 6-28. Transporttjenester» femte ledd - Varetransport, og det er fradrag for denne merverdiavgiften dersom varen som blir transportert er til bruk i avgiftspliktig virksomhet.

  Bokføring

  Tollgebyret bokføres på konto for Frakt, toll og spedisjon på konto 4060, 4160, 4260 eller 4360 ut i fra type vare som er importert. Dersom varen brukes i selskapets drift bokføres tollgebyret på konto 6110

  Stikkord:

  • bot,
  • forsinkelsesrente,
  • inkasso,
  • inkassogebyr,
  • inkassosats,
  • inkassosatsen,
  • inkassosatser,
  • mulkt,
  • tollkostnader,
  • forsinkelserente,
  • Kostand,
  • kostnad,
  • kost,
  240 1049 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan