PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Børs og verdiapirer

  Oppbevaringstid

  Ansattes egenhandel - 3 år

  Rapporter om ansattes egenhandel i foretak som nevnt i verdipapirhandelloven § 8-1 første ledd skal oppbevares i tre år, se vphl. § 8-5 (2).

  Innsidelister - 5 år

  Liste over personer med tilgang til innsideinformasjon skal oppbevares i fem år, se vphl. § 3-5.

  Investeringstjenester - 5 år

  Lister over alle investeringstjenester, herunder alle utførte transaksjoner skal oppbevares i fem år, se vphl. § 9-11 (1) nr. 7.

  Børs og verdiapirer
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan