PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Lønn og personal

  Oppbevaringstid

  Arbeidet tid - 3,5 år

  Dokumentasjon av arbeidet tid (intern tid, kunder/oppdrag)
  Hjemmel: bff. § 7-3 andre ledd, jf. § 5-14

  Lønningsregnskap, ikke bokf. plikt - 5 år

  Lønningsregnskap - arbeidsgiver som ikke har bokføringsplikt
  Dokumentasjon iht. sktbf. § 5-11-2
  Hjemmel: sktbf. § 5-11-2 (10)

  Lønnsopplysningspliktige ytelser - 5 år

  Spesifikasjon av lønnsopplysningspliktige ytelser. Skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt, se bfl. § 13 første ledd nr. 2, jf. § 13 annet ledd, første punktum.

  Refusjon av sykepenger fra NAV - 5 år

  Krav på refusjon av sykepenger skal dokumenteres med inntektsopplsyningsskjema (NAV 08-30.01) og sykemeldingen del d, og utgjør dokumentasjon for bokførte opplysninger som skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt, jf. bfl. § 13 annet ledd, jf. bfl. § 13 første ledd nr. 3. Se SKD 191118.

  Personallister - 3,5 år

  Personalliste, som inkluderer ulønnet og innleid personale
  Hjemmel: bff. § 8-5-7, jf. § 8-5-6

  Timelister - 3,5 år

  Dokumentasjon av antall arbeidede timer (lønn)
  Hjemmel: bff. § 7-3 første ledd, jf. § 5-6 femte ledd

  Stikkord:

  • arbeidsvederlag,
  Lønn og personal
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan