PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Transaksjoner med nærstående o.l.

  Oppbevaringstid

  Salg til eiere mv. - 5 år

  Spesifikasjon av salg til eiere og deltakere. Skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt, se bfl. § 13 første ledd nr. 2, jf. § 13 annet ledd, første punktum.

  Transaksjoner med nærstående - 10 år

  Dokumentasjon ifm transaksjoner med nærstående mm. skal oppbevares i 10 år, se skatteforvaltningsloven § 8-11 (2).

  Uttak til eiere mv. - 5 år

  Spesifikasjon av uttak til eiere, deltakere og egen virksomhet. Skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt, se bfl. § 13 første ledd nr. 2, jf. § 13 annet ledd, første punktum.

  Ytelser ledende personer - 5 år

  Spesifikasjon av salg og andre ytelser til ledende personer. Skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt, se bfl. § 13 første ledd nr. 2, jf. § 13 annet ledd, første punktum.

  Stikkord:

  • kommandittselskap,
  Transaksjoner med nærstående o.l.
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan