PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Oppstartingskostnader

  Oppstartingskostnader og kostnader ved prøveproduksjon

  Oppstartingskostnader og kostnader ved prøveproduksjon balanseføres normalt ikke som en del av anlegget. Slike kostnader kan kun balanseføres i den grad de er helt nødvendige for å gjøre anlegget operativt. I de tilfeller oppstartingskostnader og kostnader ved prøveproduksjon o.l. inngår i investeringskalkylen, kan denne type kostnader balanseføres, jf. OT. PRP. 42 (1997-1998).

  Stikkord:

  • kostand,
  • omkostning,
  • kommandittselskap,
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan