PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Arbeidsgivers dekning av overtidsmat - skattefritt

  Overtidsmat

  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Overtidsmat er skattefritt for mottaker så lenge måltidet oppfyller enkelte kriterier som blant annet antall timers fravær fra hjemmet.

  Lønn

  Den ansatte kan få dekket et måltid skattefritt på arbeidsplassen dersom:

  • betaling skjer direkte fra virksomheten (ikke refusjon eller godtgjørelse)
  • fravær fra hjemmet er på 12 timer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben) eller mer

  Her gjelder ingen beløpsgrense.

  Det kan av praktiske årsaker være gunstig for bedriften å opprette avtaler med ulike leverandører for levering av mat slik at kostnadene faktureres direkte til selskapet og refusjon unngås. Alternativt kan et firmakort brukes for å betale måltidene. Det anbefales også å opprette rutiner i bedriften slik at den ansatte må bekrefte å ha vært borte fra hjemmet i 12 timer eller mer de dagene arbeidsgiver dekker et måltid for den ansatte.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradragsrett på inngående merverdiavgift på utgifter til kost- eller naturalavlønning for virksomhetens innehaver, ledelse og ansatte, se mval. § 8-3 (1) d. Det samme gjelder for utgifter til overtidsmat for innleid personell. Dette er behandlet i klagenemndssak nr. 6801 av 18. oktober 2010, se «Merverdiavgiftshåndboken (13. utgave) 2017» § 8-3. Andre begrensninger i fradragsretten og pkt. § 8-3 (1) d - Kost og naturalavlønning.

  Stikkord:

  • forskuddssats,
  • fritt måltid,
  • matpenger overtidsmat,
  • middag overtid,
  • overtidsmiddag,
  • pizzaskatt,
  • tariffestede matpenger,
  • trekkfrie matpenger,
  Arbeidsgivers dekning av overtidsmat - skattefritt
  329 1232 91 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan