PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Arbeidsgivers dekning av overtidsmat - skattepliktig

  Overtidsmat

  • D5915 Overtidsmat
  • MVAIkke fradrag
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Fri kost og losji
  Satser per døgn

  2016

  2015

  Fritt opphold - kost og losji

  kr 120

  kr 116

  Fri kost - alle måltider

  kr 87

  kr 83

  Fri kost - to måltider

  kr 68

  kr 65

  Fri kost - ett måltid

  kr 45

  kr 43

  Fritt losji - ett eller delt rom

  kr 33

  kr 33

  For barn som ikke har fylt 10 år innen utgangen av 2016, skal satsene halveres. Tilsvarende gjelder for 2015.

  Overtidsmat som ikke oppfyller kriteriene for skattefri dekning blir skattepliktig for mottaker.

  Lønn

  Dersom kravene for skattefri dekning av måltid på arbeidsplassen ikke er oppfylt (se «Overtidsmat -> Arbeidsgivers dekning av overtidsmat - skattefritt»), f.eks. mindre enn 12 timer fravær (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben) fra hjemmet, vil den ansatte måtte skatte av fordelen.

  Verdien av ett måltid blir fastsatt før hvert inntektsår i Skattedirektoratets forskuddssatser for fri kost og losji, se «Satser -> Fri kost og losji» - "Fri kost - ett måltid".

  A-melding

  Dersom kravene for skattefri dekning av måltid ikke er oppfylt, skal fordelen innrapporteres på a-melding som Naturalytelse - Kost (døgn) - Antall døgn

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradragsrett på inngående merverdiavgift på utgifter til kost- eller naturalavlønning for virksomhetens innehaver, ledelse og ansatte, se mval. § 8-3 (1) d. Det samme gjelder for utgifter til overtidsmat for innleid personell. Dette er behandlet i klagenemndssak nr. 6801 av 18. oktober 2010, se «MVA-håndboken -> § 8-3. Andre begrensninger i fradragsretten» pkt. § 8-3 (1) d - Kost og naturalavlønning.

  Stikkord:

  • forskuddssats,
  • fritt måltid,
  • matpenger overtidsmat,
  • middag overtid,
  • overtidsmiddag,
  • pizzaskatt,
  • tariffestede matpenger,
  • trekkfrie matpenger,
  Arbeidsgivers dekning av overtidsmat - skattepliktig
  237 1038 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan