PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Godtgjørelse/matpenger ved fravær fra hjemmet i mindre enn 12 timer

  Overtidsmat

  • D5915 Overtidsmat
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Dersom den ansatte har hatt mindre enn 12 timers fravær fra hjemmet (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben) og får dekket kostnadene til et måltid, skal hele beløpet behandles som lønn og innrapporteres på a-meldingen, uavhengig av godtgjørelsens størrelse.

  A-melding

  Dersom arbeidsgiver utbetaler godgjørelse til overtidsmat der fraværet fra hjemmet er under 12 timer, skal dette innrapporters på a-meldingen som Kontaktytelse - Annet.

  Godtgjørelse/matpenger ved fravær fra hjemmet i mindre enn 12 timer
  300 1193 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan