PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Godtgjørelse/matpenger ved overtid - inntil Skattedirektoratets forskuddssats

  Overtidsmat

  • D5915 Overtidsmat
  • LønnKun opplysningsplikt
  Satser
  Matpenger/overtidsmat
  Forskuddssats for trekkfrie matpenger 2017 2016
  Matpenger (mat ved overtid) kr 92 kr 89

  For arbeidstakere som reiser daglig mellom hjem og arbeidssted, men som har så langt fravær at de må spise ett måltid ekstra om dagen utenfor hjemmet, kan arbeidsgiver trekkfritt dekke arbeidstakers kostnader til mat (overtidsmat) begrenset til Skattedirektoratets forskuddssats (se over).

  Forutsetninger:

  • At arbeidstaker faktisk kjøper mat
  • At arbeidstaker har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben) eller mer.

  Lønn

  Godtgjørelse kan gis inntil Skattedirektoratets forskuddssatser for å dekke matpenger ved overtidsjobbing. For gjeldende sats, se «Satser -> Matpenger/overtidsmat».

  Forutsetninger:

  • At arbeidstaker faktisk kjøper mat
  • At arbeidstaker har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben) eller mer.

  Temaet er også omtalt i «Lønns-ABC 2014 -> Matpenger ved overtid - inntil kr 84».

  A-melding

  Utbetalt godtgjørelse ved overtid som er etter Skattedirektoratets forskuddssater skal innrapporteres på a-meldingen som Utgiftsgodtgjørelse - Overtidsmat - Antall dager

  Stikkord:

  • forskuddssats,
  • matpenger overtidsmat,
  • middag overtid,
  • overtidsmat,
  • overtidsmiddag,
  • pizzaskatt,
  • tariffestede matpenger,
  • trekkfrie matpenger,
  Godtgjørelse/matpenger ved overtid - inntil Skattedirektoratets forskuddssats
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan