PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Godtgjørelse/matpenger ved overtid - utover Skattedirektoratets forskuddssats

  Overtidsmat

  • D5915 Overtidsmat
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Matpenger/overtidsmat
  Forskuddssats for trekkfrie matpenger 2017 2016
  Matpenger (mat ved overtid) kr 92 kr 89

  For arbeidstakere som reiser daglig mellom hjem og arbeidssted, men som har så langt fravær at de må spise ett måltid ekstra om dagen utenfor hjemmet, kan arbeidsgiver trekkfritt dekke arbeidstakers kostnader til mat (overtidsmat) begrenset til Skattedirektoratets forskuddssats (se over).

  Forutsetninger:

  • At arbeidstaker faktisk kjøper mat
  • At arbeidstaker har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben) eller mer.

  Lønn

  Godtgjørelse som utbetales utover Skattedirektoratets forskuddssatser med et fravær på over 12 timer fra hjemmet anses som dekning av privat utgift. Det overskytende beløpet skal behandles som lønn og iinnrapporteres på a-meldingen.

  Se «Lønns-ABC 2014 -> Matpenger ved overtid - som overstiger kr 84».

  A-melding

  Godtgjørelse som utbetales utover Skattedirektoratets forskuddssater skal innrapporteres på a-meldingen Kontantytelse - Annet.

  Stikkord:

  • forskuddssats,
  • matpenger overtidsmat,
  • middag overtid,
  • overtidsmat,
  • overtidsmiddag,
  • pizzaskatt,
  • tariffestede matpenger,
  • trekkfrie matpenger,
  Godtgjørelse/matpenger ved overtid - utover Skattedirektoratets forskuddssats
  329 1232 91 75 719

  Kontering

  Satser

  Kontoplan