PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Refusjon overtidsmat etter bilag - tariffavtale pålagt overtid - inntil sats i takseringsreglene

  Overtidsmat

  • D5915 Overtidsmat
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  Satser
  Matpenger/overtidsmat
  Forskuddssats for trekkfrie matpenger 2017 2016
  Matpenger (mat ved overtid) kr 92 kr 89

  For arbeidstakere som reiser daglig mellom hjem og arbeidssted, men som har så langt fravær at de må spise ett måltid ekstra om dagen utenfor hjemmet, kan arbeidsgiver trekkfritt dekke arbeidstakers kostnader til mat (overtidsmat) begrenset til Skattedirektoratets forskuddssats (se over).

  Forutsetninger:

  • At arbeidstaker faktisk kjøper mat
  • At arbeidstaker har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben) eller mer.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradragsrett på inngående merverdiavgift på utgifter til kost- eller naturalavlønning for virksomhetens innehaver, ledelse og ansatte, se mval. § 8-3 (1) d. Det samme gjelder for utgifter til overtidsmat for innleid personell. Dette er behandlet i klagenemndssak nr. 6801 av 18. oktober 2010, se «Merverdiavgiftshåndboken (13. utgave) 2017» § 8-3. Andre begrensninger i fradragsretten og pkt. § 8-3 (1) d - Kost og naturalavlønning.

  Lønn

  Dersom arbeidsgiver som er underlagt tariffavtaler eller statlig regulativ refunderer utgifter til overtidsmat ved pålagt overtid og

  • refusjonen ikke overstiger den fastsatte satsen i takseringsreglene § 1-3-6,
  • tilfredsstiller legitimasjonskravene fastsatt i overenskomst mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjon eller i statlig regulativ,og
  • sammenhengende fravær fra hjemmet er på 12 timer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben) eller mer,

  vil refusjonen være skattefri, trekkfri, arbeidsgiveravgiftsfri og ikke opplysningspliktig.

  Takseringsreglene for hvert inntektsår kommer ikke før i november i samme år, men historisk sett har måltidssatsen i takseringsreglene vært lik Skattedirektoratets forskuddssatser (tidligere Statens satser), se «Satser -> Matpenger/overtidsmat».

  Dersom fraværet er under 12 timer er refusjonen skattepliktig i sin helhet og arbeidstakeren skal føre overskuddet i sin skattemeldingen.

  Stikkord:

  • ks,
  Refusjon overtidsmat etter bilag - tariffavtale pålagt overtid - inntil sats i takseringsreglene
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan