PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Refusjon overtidsmat etter bilag - tariffavtale pålagt overtid - utover sats i takseringsreglene

  Overtidsmat

  • D5915 Overtidsmat
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnKun skatteplikt
  Satser
  Matpenger/overtidsmat
  Forskuddssats for trekkfrie matpenger 2017 2016
  Matpenger (mat ved overtid) kr 92 kr 89

  For arbeidstakere som reiser daglig mellom hjem og arbeidssted, men som har så langt fravær at de må spise ett måltid ekstra om dagen utenfor hjemmet, kan arbeidsgiver trekkfritt dekke arbeidstakers kostnader til mat (overtidsmat) begrenset til Skattedirektoratets forskuddssats (se over).

  Forutsetninger:

  • At arbeidstaker faktisk kjøper mat
  • At arbeidstaker har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben) eller mer.

  Overtidsmat etter bilag, som overgår de tariffestede takseringsreglene, skal beskattes av mottaker.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradragsrett på inngående merverdiavgift på utgifter til kost- eller naturalavlønning for virksomhetens innehaver, ledelse og ansatte, se mval. § 8-3 (1) d. Det samme gjelder for utgifter til overtidsmat for innleid personell. Dette er behandlet i klagenemndssak nr. 6801 av 18. oktober 2010, se «Merverdiavgiftshåndboken (13. utgave) 2017» § 8-3. Andre begrensninger i fradragsretten og pkt. § 8-3 (1) d - Kost og naturalavlønning.

  Lønn

  For refusjon av kostnader til mat ved pålagt overtid der utgiftsdekningen skjer i samsvar med satser og legitimasjonskrav fastsatt i tariffavtaler eller statlig regulativ, vil det beløpet som dekkes utover fastsatt sats i takseringsreglene § 1-3-6 være skattepliktig for den ansatte dersom sammenhengende fravær fra hjemmet er på 12 timer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben) eller mer.

  Refusjonen er trekkfri, arbeidsgiveravgiftsfri og ikke opplysningspliktig, men arbeidsgiver har anledning til å innrapportere beløpet. Den ansatte skal føre det skattepliktige beløpet i sin skattemeldingen. Se skatteforvaltningsforskriften § 7-2-4 (6) og kommentarer i SKD 180110.

  Takseringsreglene for 2017 kommer ikke før i november 2017, men historisk sett har måltidssatsen i takseringsreglene vært lik Skattedirektoratets forskuddssatser (tidligere Statens satser), se «Satser -> Matpenger/overtidsmat».  Stikkord:

  • ks,
  Refusjon overtidsmat etter bilag - tariffavtale pålagt overtid - utover sats i takseringsreglene
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan