PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Refusjon overtidsmat etter bilag - tariffavtale pålagt overtid ved fravær fra hjemmet i mindre enn 12 timer

  Overtidsmat

  • D5915 Overtidsmat
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnKun skatteplikt

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradragsrett på inngående merverdiavgift på utgifter til kost- eller naturalavlønning for virksomhetens innehaver, ledelse og ansatte, se mval. § 8-3 (1) d. Det samme gjelder for utgifter til overtidsmat for innleid personell. Dette er behandlet i klagenemndssak nr. 6801 av 18. oktober 2010, se «Merverdiavgiftshåndboken (13. utgave) 2017» § 8-3. Andre begrensninger i fradragsretten og pkt. § 8-3 (1) d - Kost og naturalavlønning.

  Lønn

  Dersom arbeidsgiver refunderer kostnader til mat ved pålagt overtid, utgiftsdekningen skjer i samsvar med satser og legitimasjonskrav fastsatt i tariffavtaler eller statlig regulativ, og fravær fra hjemmet er på mindre enn 12 timer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben), vil utbetalingen være skattepliktig for den ansatte i sin helhet.

  Refusjonen er trekkfri, arbeidsgiveravgiftsfri og ikke opplysningsplikig, men arbeidsgiver har anledning til å innrapportere beløpet. Den ansatte skal føre det skattepliktige beløpet i sin skattemeldingen. Se skatteforvaltningsforskriften § 7-2-4 (6) og kommentarer i SKD 180110.

  Refusjon overtidsmat etter bilag - tariffavtale pålagt overtid ved fravær fra hjemmet i mindre enn 12 timer
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan