PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Refusjon overtidsmat etter bilag ved fravær fra hjemmet i mindre enn 12 timer

  Overtidsmat

  • D5915 Overtidsmat
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Dersom arbeidsgiver refunderer utgifter til overtidsmat og

  • fraværet er mindre enn 12 timer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben),

  er den ansatte skattepliktig for hele beløpet. Det er trekkplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt på beløpet, og det skal innrapporteres på a-meldingen.

  Dette gjelder uavhengig av refusjonens størrelse.

  A-melding

  Dersom arbeidsgiver refunderer utgifter til overtidsmat der fraværet fra hjemmet er under 12 timer, skal dette innrapporters på a-meldingen som Kontantgodtgjørelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradragsrett på inngående merverdiavgift på utgifter til kost- eller naturalavlønning for virksomhetens innehaver, ledelse og ansatte, se mval. § 8-3 (1) d. Det samme gjelder for utgifter til overtidsmat for innleid personell. Dette er behandlet i klagenemndssak nr. 6801 av 18. oktober 2010, se «Merverdiavgiftshåndboken (13. utgave) 2017» § 8-3. Andre begrensninger i fradragsretten og pkt. § 8-3 (1) d - Kost og naturalavlønning.

  Refusjon overtidsmat etter bilag ved fravær fra hjemmet i mindre enn 12 timer
  331 1235 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan