Fri parkering og lading på arbeidsplassen

Arbeidsgivers refusjon av kostnader til parkering og ladestasjon på arbeidsplassen

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Lønn
5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
Debet
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Når arbeidsgiver refunderer kostnader til arbeidstakers parkering på arbeidsplassen, blir dette en skattepliktig fordel for arbeidstaker. Dette gjelder både kommunal og privat parkeringsvirksomhet, og skal innrapporteres på a-meldingen.

Også arbeidsgivers refusjon av kostnader til ladestasjon vil være skattepliktig for arbeidstakeren.

Se Skatte-ABC.

Parkeringsutgifter på tjenestereiser er ikke skattepliktig for arbeidstaker. Utgiftsrefusjoner i tjeneste er under gitte vilkår heller ikke skattepliktig for den ansatte.

A-melding

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på eventuelle refunderte kostnader til leie av parkeringsplasser som benyttes av arbeidstaker til privat parkering på arbeidsplassen, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: biloppstillingsplass, garasjeleie, garasjeplass, parkeringsanlegg, parkeringshus, parkeringsplass, leasing, kostand, omkostning, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker