PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fri parkering og lading på arbeidsplassen

  Parkering for ansatte

  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Lønn

  Parkeringsplasser til fri benyttelse hos arbeidsgiver er ikke skattepliktig for den ansatte og skal ikke innrapporteres. Dette gjelder når arbeidsgiver stiller eide eller leide plasser til disposisjon for de ansatte.

  I de tilfeller der arbeidsgiver refunderer arbeidstakerens kostnader til parkering, vil dette være skattepliktig for den ansatte. Se tema «Parkering for ansatte -> Arbeidsgivers refusjon av kostnader til parkering på arbeidsplassen».

  Stiller arbeidsgiver ladestasjon til el-bil til disposisjon for den ansatte ved arbeidsstedet, er heller ikke dette skattepliktig for den ansatte.

  Se «Skatte-ABC 2017 -> Naturalytelser i arbeidsforhold» pkt. 4.30. Parkeringsplass ved arbeidsstedet.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på eventuelle kostnader til leie av parkeringsplasser som benyttes av arbeidstaker til privat parkering på arbeidsplassen, se mval. § 8-3 (1) d.

  Kostnader til lading av el-bil som arbeidsgiver dekker må splittes i andel brukt privat og andel brukt i avgiftspliktig virksomhet.

  Leier arbeidsgiver parkeringsplassene i forbindelse med leie av lokaler, vil det være fradrag for inngående merverdiavgift på kostnadene til leie av parkeringsplassene, tilsvarende som på lokalene. Se tema «{5B3D8372-D375-4348-A9C2-3F88BA8B0881} -> -2014954132».

  Stikkord:

  • ansatte,
  • biloppstillingsplass,
  • el-bil,
  • garasje,
  • garasjeplass,
  • parkering,
  • parkeringsanlegg,
  • parkeringshus,
  • parkeringsplass,
  • elbil,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • ansatt,
  Fri parkering og lading på arbeidsplassen
  329 1232 91 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan