PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fri parkering og lading på arbeidsplassen

  Parkering for ansatte

  • D6490 Annen leiekostnad
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Lønn

  Parkeringsplasser til fri benyttelse hos arbeidsgiver er ikke skattepliktig for den ansatte og skal ikke innrapporteres. Dette gjelder når arbeidsgiver stiller eide eller leide plasser til disposisjon for de ansatte. Bakgrunnen for at dette "frynsegodet" i henhold til praksis hos skattemyndighetene ikke behandles som skattepliktig naturalytelse angis i FIN 100605. Av praktiske årsake vil det være utfordrende for arbeidsgiver "å trekke opp brukbare grenser mellom geografiske områder med og uten økonomisk verdi av fri parkering. Dels blir det i mange tilfeller vanskelig å verdsette den enkeltes fordel der hvor en mer generell økonomisk verdi av fri parkering kan påvises."

  I de tilfeller der arbeidsgiver refunderer arbeidstakerens kostnader til parkering, vil dette være skattepliktig for den ansatte. Se temaet om arbeidsgivers refusjon av kostnader til parkering og ladestasjon på arbeidsplassen.

  Stiller arbeidsgiver ladestasjon til el-bil til disposisjon for den ansatte ved arbeidsstedet, er heller ikke dette skattepliktig for den ansatte.

  Se også Skatte-ABC.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på eventuelle kostnader til leie av parkeringsplasser som benyttes av arbeidstaker til privat parkering på arbeidsplassen, se mval. § 8-3 (1) d.

  Kostnader til lading av el-bil som arbeidsgiver dekker må splittes i andel brukt privat og andel brukt i avgiftspliktig virksomhet.

  Leier arbeidsgiver parkeringsplassene i forbindelse med leie av lokaler, vil det være fradrag for inngående merverdiavgift på kostnadene til leie av parkeringsplassene, tilsvarende som på lokalene. Se tema Leie av parkeringsplass tilknyttet leiet eiendom.

  Stikkord:

  • ansatte,
  • biloppstillingsplass,
  • el-bil,
  • garasje,
  • garasjeplass,
  • parkeringsanlegg,
  • parkeringshus,
  • parkeringsplass,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidstager,
  • lønnstaker,
  • lønnsmottaker,
  • elbil,
  Fri parkering og lading på arbeidsplassen
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan