Tjenestereiser

Konto
7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Bokføring og merverdiavgiftsbehandling av parkeringsutgifter på tjenestereiser blir behandlert i temaet.

Merverdiavgift

For lastebiler og varebil, klasse 2 (grønne skilter):
Det er fradrag for merverdiavgift på parkeringsutgifter (herunder leie av parkeringsplass) for slike transportmidler når de benyttes i utøvelse av avgiftspliktig virksomhet.

For personkjøretøy:
Det foreligger ikke fradrag for merverdiavgift på parkeringsutgifter knyttet til personkjøretøy.

Lønn

Parkeringsutgifter påført i forbindelse med tjenestereise er ikke skattepliktig for arbeidstaker.

Dokumentasjon

Refusjon av diverse småutgifter som kun dekker utgifter som arbeidstakeren har pådratt seg i forbindelse med utførelse av arbeidet, kan utbetales trekkfritt uten bilag. Slike småutgifter kan være bompasseringer, parkeringsavgift, dagsoblater for piggdekkgebyr ol., se sktbf. § 5-6-11 (6). Forutsetningen er at utgiftene må anses som nødvendige utgifter i forbindelse med arbeidet eller oppdraget, og at utgiftene fremgår av reiseregning jf. sktbf. § 5-6-12 (3).

NB! Refunderes småutgifter uten bilag vil bedriften ikke ha fradrag for inngående merverdiavgift pga. manglende dokumentasjon for avgiften jf. mval. § 15-10 (1).

Stikkord: garasje, garasjeleie, garasjeplass, kombinert bil, parkering, parkeringsavgift, parkeringskort, parkeringskostnader, parkeringsplass, parkometer, personbil, tjenestekjøring, uten bilag, leasing, kostand, omkostning, personkjøretøy, yrkesreise