PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Parkeringsutgifter ifm tjenestereise

  Parkering

  • D7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
  • MVASpesiell avgiftsbehandling, se kommentar

  Bokføring og merverdiavgiftsbehandling av parkeringsutgifter på tjenestereiser blir behandlert i temaet.

  Merverdiavgift

  For lastebiler og varebil, klasse 2 (grønne skilter):
  Det er fradrag for merverdiavgift på parkeringsutgifter (herunder leie av parkeringsplass) for slike transportmidler når de benyttes i utøvelse av avgiftspliktig virksomhet.

  For personkjøretøy:
  Det foreligger ikke fradrag for merverdiavgift på parkeringsutgifter knyttet til personkjøretøy.

  Lønn

  Parkeringsutgifter påført i forbindelse med tjenestereise er ikke skattepliktig for arbeidstaker.

  Dokumentasjon

  Refusjon av diverse småutgifter som kun dekker utgifter som arbeidstakeren har pådratt seg i forbindelse med utførelse av arbeidet, kan utbetales trekkfritt uten bilag. Forutsetningen er at utgiftene må anses som nødvendige utgifter i forbindelse med arbeidet eller oppdraget, og at utgiftene fremgår av reiseregning jf. sktbf. § 5-6-12 (3). Slike småutgifter kan være bompasseringer, parkeringsavgift, dagsoblater for piggdekkgebyr ol., se sktbf. § 5-6-11 (6).

  NB! Refunderes småutgifter uten bilag vil bedriften ikke ha fradrag for inngående merverdiavgift pga. manglende dokumentasjon for avgiften.

  Stikkord:

  • garasje,
  • garasjeleie,
  • garasjeplass,
  • kombinert bil,
  • parkering,
  • parkeringsavgift,
  • parkeringskort,
  • parkeringskostnader,
  • parkeringsplass,
  • parkometer,
  • personbil,
  • tjenestekjøring,
  • leasing,
  • Kostand,
  • kostnad,
  • kost,
  Parkeringsutgifter ifm tjenestereise
  230 1037 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan