PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av parkeringsplasser - fast eiendom

  Parkering

  • K3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg
  • MVAUnntatt avgiftsplikt

  Merverdiavgift

  Salg av parkeringsplasser i tilknytning til fast eiendom skal behandles under samme regler som for den faste eiendommen, se mval. § 3-11. Dette gjelder for både private og offentlige parkeringsplasser.

  Stikkord:

  • salg,
  Salg av parkeringsplasser - fast eiendom
  247 1059 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan