PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet

  Parkering

  • K3605 Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig
  • MVA25%

  Merverdiavgift

  Utleie av både offentlige og private parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet er avgiftspliktig omsetning, se mval. § 3-11 (2) c.

  Avgiftsplikten gjelder også for utleie som ledd i frivillig registrert utleie av bygg og anlegg når parkeringsplassene og lokalene leies ut fra en og sammen utleier. Se UTV 2011/1691 og BFU 34/10.

  Stikkord:

  • biloppstillingsplass,
  • garasjeplass,
  • garasjeutleie,
  • parkering,
  • parkeringsanlegg,
  • parkeringsavgift,
  • parkeringshus,
  • leasing,
  • ks,
  Utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet
  230 1037 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan