PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Førstegangsinnregning av patenter

  Patenter og varemerker

  • D1030 Patenter, ervervet
  • D1050 Varemerker, ervervet
  • K1920 Bankinnskudd
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Generelt

  Kjøp av rettighet til å utnytte et varemerke eller en patent oppfunnet av andre kan være i form at en årlig lisens eller en engangsbetaling. Dersom det blir fakturert en årlig lisens kan denne kostnadsføres direkte på konto 7600, 7605 eller 7620. Betales det et engangsbeløp for patent-/varemerkerettigheten, er dette kjøp av en immateriell eiendel og klassifiseres som et anleggsmiddel, se NRS 8.4.3.1 Immaterielle eiendeler. Patenter med begrenset økonomisk levetid (dette gjelder de fleste patentene) avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan, se Regnskapsloven §§ 5-1 og 5-3.

  Kreditføringen for kjøp kan også føres mot en leverandørkonto.

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift på kjøp av rettigheter til patent eller varemerke til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Lisenser for patent- og varemerkerettigheter er fjernleverbare, og det skal derfor beregnes utgående avgift ved kjøp utenfor merverdiavgiftsområdet. Se tema «Fjernleverbare tjenester - snudd avregning» og F 7. mars 1973 omtalt under enkeltsaker i MVA-håndboken.

  Stikkord:

  • lisensavgift,
  • lisenskostnader,
  • produksjonsmetoder,
  • kostand,
  • omkostning,
  • kommandittselskap,
  Førstegangsinnregning av patenter
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan