PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Definisjon pendlere

  Pendlere

  Definisjon pendler

  Dersom en arbeidstaker må bo utenfor hjemmet (skattemessig bosted) i sitt inntektsgivende arbeid, og avstanden er for stor til å dagpendle, er den ansatte som pendler å regne. Pendlere har fradragsrett for merkostnadene ved å bo utenfor hjemmet. Dette er kostnader som kost og/eller losji, småutgifter og kostnader for besøksreiser til hjemmet.

  I vurderingen om arbeidstakeren er pendler, må arbeidsgiver legge skattemessig bosted til grunn, se skatteloven § 3-1 og FSFIN § 3-1 A.

  Stikkord:

  • bopel,
  • diett Norge,
  • pendling,
  • kostgodtgjørelse,
  • diett,
  Definisjon pendlere
  413 1370 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan