PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Pendlergodtgjørelse

  Pendlere

  • D7130 Reisekostnad, opplysningspliktig
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  • LønnKun opplysningsplikt
  Satser
  Pendlergodtgjørelse (satser)
  Reiser til hjem innenfor EØS-området, sktl. § 6-44 (1) og FSFIN § 6-44-1 til 6-44-15

  2019

  2018

  Minstebeløp

  kr 22 700

  kr 22 350

  Øvre beløpsgrense

  kr 97 000

  kr 97 000*

  Øvre grense reiselengde

  75 000 km

  75 000 km

  Reiser til hjem utenfor EØS-området, sktl. § 6-44 (2) og FSFIN § 6-44-1 til 6-44-15 * 2019 2018
  Minstebeløp kr 22 700 kr 22 350
  Øvre beløpsgrense kr 97 000 kr 92 500
  Sats per km, FSFIN § 6-44-1, § 6-44-5 og 6-44-6 2019/2018
  inntil 50 000 km per år kr 1,56 per km
  50 000 til 75 000 km per år kr 0,76 per km

  Satser

  Satser for pendlergodtgjørelse

  Lønn

  Besøksreiser

  Arbeidsgiver kan utbetale pendlergodtgjørelse for besøksreiser til hjemmet, se skattebetalingsforskriften § 5-6-13 (5). Denne godtgjørelsen er trekkfri så lenge Skattedirektoratets satser ikke overskrides og vilkårene i sktbf. § 5-6-13 (5) er oppfylt.

  Pendleren må levere en underskrevet oppgave som må inneholde:

  • arbeidstakerens navn og adresse
  • opplysning om at det er besøksreise
  • dato for besøksreisen
  • start- og endepunkt for reisen
  • kjørelengde

  Dersom det brukes en høyere sats enn den som er fastsatt av Skattedirektoratet, skal det overskytende beløpet rapporteres som lønn.

  Reiser foretatt før 1. januar 2019:

  Frem til 2019 kunne pendlere til hjem innenfor EØS i tillegg til bilgodtgjørelse som nevnt over få dekket faktiske kostnader til ferge og bom skattefritt. Reglene ble strammet inn med virkning for reiser foretatt fra 1.1.2019 slik at kr 97 000 er en maksgrense for hva skattyter/pendleren kan motta skattefritt fra arbeidsgiver.

  Når bruk av privatbil til hjemreiser utenfor EØS-området kan dokumenteres, kan trekkfri godtgjørelse utbetales etter samme km-satser som for hjemreiser innenfor EØS.

  Maksimal trekkfri godtgjørelse for hele inntektsåret kan utbetales opp til beløpsgrensen i sktl. § 6-44 (2). Fra 2019 er dette den samme beløpsgrensen som for pendlere til hjem innenfor EØS, dvs kr 97 000. Beløpsgrensen gjelder for samlede reiseutgifter, slik at utbetalinger som inngår i beregning av maksimal trekkfri godtgjørelse vil være:

  • dokumenterte kostnader til bruk av andre transportmidler enn privat bil
  • dokumentert bruk av privatbil ved reiser til hjemmet
  • dokumentert dekning av bompenger og fergeutgifter

  Kost og losji på selve reisen skal ikke tas med i beregningen av de samlede reiseutgiftene.

  Dersom pendleren dekker sine egne flybilletter, er det mulig å få fradrag for dette på skattemeldingen ved å dokumentere kostnadene.

  A-melding

  Trekkfri bilgodtgjørelse som er utbetalt til dekning av reiseutgifter til besøk i hjemmet i Norge eller utlandet for pendler innrapporteres på a-meldingen som Utgiftsgodtgjørelse - Besøksreiser hjemmet kilometergodtgjørelse bil - Antall kilometer.

  Trekkfri bilgodtgjørelse som er utbetalt til dekning av reiseutgifter i forbindelse med besøk i hjemmet i utlandet for utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag innrapporteres på a-meldingen som Utgiftsgodtgjørelse - Besøksreiser hjemmet kilometergodtgjørelse bil - Antall kilometer - Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag - Antall reiser.

  Reise mellom hjem og arbeid

  Reiseutgifter mellom hjem og arbeid er i utgangspunktet skattepliktig for den ansatte dersom arbeidsgiver dekker slike kostnader.

  Arbeidstaker kan imidlertid fradragsføre reise mellom hjem og arbeid direkte i sin skattemelding etter Takseringsreglene § 1-3-9 fratrukket minstebeløpet, se Pendlergodtgjørelse (satser). Fradragsretten er ikke avhengig av fremkomstmiddelet som er brukt eller om du sitter på med andre.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kost til og naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • besøksreise,
  • bilgodtgjørelse pendler,
  • diett Norge,
  • hjemreise,
  • kilometersats,
  • kilometersatser,
  • kjøregodtgjørelse,
  • km sats,
  • km satser,
  • pendler,
  • pendling,
  • reisegodtgjørelse,
  • sats kilometer,
  • bilgodtgjøring,
  • kjøregodtgjøring,
  • bilgodgjørelse,
  • kostgodtgjørelse,
  • diett,
  • kilometergodtgjørelse,
  • ks,
  Pendlergodtgjørelse
  433 1410 104 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan